Aanmelden (incl. zij-instromers)

Kies jij ook voor het Heerbeeck College?

De periode van inschrijven is officieel al voorbij. Als je vanaf een andere middelbare school bij ons op school wilt instromen, kun je terecht bij de coördinator aanmelding en toelating, mevrouw P. Kuijten, via p.kuijten@heerbeeck.nl. Na het invullen van het aanmeldformulier, neemt de leerlingcoördinator van de betreffende afdeling contact met je op over de instroommogelijkheden.