Aanmelden zij-instromers

Kies jij ook voor het Heerbeeck College?

Als je vanaf een andere middelbare school bij ons op school wilt instromen, kun je contact opnemen met de leerlingcoördinator van de betreffende afdeling via 0499-33 62 33. Plaatsing is altijd afhankelijk van de ruimte in de clusters in de bovenbouw.