Aanmelden (incl. zij-instromers)

Kies jij ook voor het Heerbeeck College?

Van 7 t/m 9 maart 2023 kun je je inschrijven voor het nieuwe schooljaar. Als je vanaf een andere middelbare school bij ons op school wilt instromen, kun je een bericht sturen naar aanmeldingen@heerbeeck.nl. De leerlingcoördinator van de betreffende afdeling neemt dan contact met je op over de instroommogelijkheden.