Aanmelden zij-instromers

Kies jij ook voor het Heerbeeck College?

Als je vanaf een andere middelbare school bij ons op school wilt instromen, kun je een bericht sturen naar aanmeldingen@heerbeeck.nl. of bellen met 0499-33 62 33. De leerlingcoördinator van de betreffende afdeling neemt dan contact met je op over de instroommogelijkheden.