Leerling aanmelden

De fysieke aanmeldmomenten waren op 25 t/m 27 maart. Als u uw kind nog wilt aanmelden bij het Heerbeeck College, dan kunt u contact opnemen met de aanmeldcommissie via aanmeldingen@heerbeeck.nl of 0499-33 62 33

Geen loting

De leerlingen en basisscholen hebben vanuit het samenwerkingsverband Eindhoven / De Kempen te horen gekregen dat ze drie scholen moesten opgeven. Dit heeft te maken met het feit dat verschillende scholen in Eindhoven een loting hebben. Het Heerbeeck en Kempenhorst College hebben GEEN loting, aangezien wij vinden dat alle leerlingen uit onze omgeving een plaats moeten kunnen krijgen in één van onze scholen. Dat wil zeggen dat leerlingen die zich aanmelden voor het Heerbeeck of Kempenhorst College niet uitgesloten kunnen worden van plaatsing (zolang ze voldoen aan de criteria). Voor leerlingen die voor het Heerbeeck of Kempenhorst College kiezen is er daarom geen noodzaak om ook een andere school op te geven.