Informatie-
avond ouders
6 november

Op maandag 6 november zijn ouders van leerlingen van groep (7 en) 8 van harte welkom op onze informatieavond. De avond start om 19.00 uur in de aula. 

De aanwezige ouders krijgen op deze avond een impressie van onze school en onze onderwijskundige en pedagogische visie. Ook krijgt u informatie over de verschillende niveaus die we aanbieden en kunt u naar wens kiezen voor meer informatie over:

  • Mavo Challenge
  • Lyceum (havo en vwo)
  • HIC (Heerbeeck International College)
  • Extra ondersteuning

Heeft u nog vragen?

Stuur gerust een mailtje naar proeflesmiddag@heerbeeck.nl.