Informatie-
avond ouders
22 november

Op dinsdag 22 november zijn ouders van leerlingen van groep 8 van harte welkom op onze informatieavond. De avond start om 19.30 uur in de aula. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. 

De aanwezige ouders kregen op avond een impressie van onze school en onze onderwijskundige en pedagogische visie. Ook kregen de ouders informatie over de verschillende niveaus die we aanbieden en konden ze naar wens kiezen voor meer informatie over:

  • Mavo Challenge
  • Lyceum (havo en vwo)
  • HIC (Heerbeeck International College)
  • Extra ondersteuning

Ouders leerlingen groep 7

Voor ouders van groep 7 wordt er begin volgend jaar een nieuwe informatieavond gepland. Hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd.

Bekijk hier ook onze voorlichtingsfilm

Heeft u nog vragen?

Stuur gerust een mailtje naar Patty Kuijten via p.kuijten@heerbeeck.nl.